yargıç – popüler sözlük
Yargıç, almış olduğu hukuk eğitimi ile hukuk ve yasalar arasında denge sağlayarak kamu ve özel hukuk davalarını genellikle yasalarla çelişmeyen, fakat yasa işlevsizleşmiş ya da hukuksal ihtiyaca cevap veremez duruma gelmişse de eğilimini hukuktan yana kullanarak yeni yasal düzenlemelerin gerekliliğine kararlar verebilen hüküm makamı.