Yeşil devrim – popüler sözlük
Artan nüfusun besin ihtiyacının karşılanması (!) Sorunu başta olmak üzere, tarımsal alanda verimliliğin arttırılması amacıyla; tohum ıslahı, fenni gübre yerine suni gübre üretimi ve kullanımına geçilmesi, ürünleri genetik yapılarına müdahale edilerek hastalıklara karşı direncinin arttırılması çalışmalarının yanında,  boy ve ölçülerinin bir standarta uygulanarak nakliye, paketleme ve satış avantajlarına kavuşturulması gibi çalışmaların bütününe verilen ad.

Çalışmalar asıl hedefe ulaşmaya yaramamış olsa ki günümüzde yerini su bazlı üretime dayalı "mavi devrim"e bırakmış bulunuyor.