yüksek teknoloji – popüler sözlük
Yüksek teknoloji, üretime dayalı sektörler aracılığı ile tüketiciye uzanan, üretim ve tüketim aşamalarının her kademesinin bir sistem esasına bağlı olarak disipliner bir yöntem ile ele alınmasıdır.

Sistem ve disiplin birarada uygulandığında hem üretimde verimlilik ve kalite artışı sağlanmakta hem de uygulanan sistem ve disiplinin sürekli yenilenerek gelişimi sağlanmaktadır.

Sistem ve disiplinin yenilenerek günün ihtiyaçlarına cevap verecek aşamaya geçmesi ise araştırma-geliştirme (ar-ge) çalışmaları yolu ile yapılmaktadır.

Araştırma-geliştirme (ar-ge) rastgele yapılmaz. Üretim-kullanım aşamalarının her bir safhasında çıkan sorunlar, gelen şikayetler raporlar tutularak kayıt altına alınır. Bu kayıt ve raporların içerdiği eksiklikler üzerinde konunun uzmanı denilebilecek insanlar ile birlikte, mühendisler ve teknikerler, bir ar-ge programı başlatır, her aşama kayıt altına alınır.

Yani sistem ve disiplinden yoksun faaliyetlerin ne doğru dürüst teknolojiyi ne de teknoloji üzerine yüksek teknolojiyi ortaya çıkarabilmesi olanaklı değildir.