1789 fransız devrimi – popüler sözlük
1789 fransız devrimi, 1789 ve 1799 arası dönemi kapsayan bir dizi sosyal ve politik içerikli  devrim niteliğindeki uygulamaları içeren sürece verilen ad.

1789 devrimi, mutlak monarşi'yi, soylu sınıfın ve katolik kilisesi'nin iktidarını, imtiyazını ve etkisini ya tamamen kaldırmış  ya da sınırlamıştır. Monarşi yerine Cumhuriyet'in, soylu sınıflara dayalı parlamento sistemi ve toprak mülkiyeti yerineseçme ve seçilme hakkının kaldırılması, toprak reformunun uygulanması, kralın yani imparatorun idamı, katolik kilisesi' nin ağır etkisine karşı laik esaslara dayalı din ve vicdan hürriyeti'nin getirilmesi gibi hakların yanı sıra, içinde tutulan çok az sayıda mahkum tutuluyor olmasına rahmen sırf monarşik despotizmi simgelediği için bastil kalesine baskın verilmesi gibi liberallikten, radikal liberalliğe uzanan geçişlerin yaşanmasına yol açmıştır.

1789 ve 1799 arası dönemde devrimin önderleri tarafından işletilen devlet terörü süresince yaklaşık 40bin insanın giyotine gönderilmesi de iliştirilmesi gereken not olarak burada bulunsun.

1789 devrimi, monarşik saltanatı yıkıp imparatoru giyotine gönderdikten sonra kendi insanlarını da giyotine gönderecek şiddete ulaşırken, napolyon'un darbesi ile yıkılıp yeni bir imparator olarak napolyon'u da ortaya çıkardıktan sonra waterloo savaşı (16-18 haziran 1815) ya da fransızların adlandırmasıyla "mont-saint-jean muharebesi"nde kesin yenilgisine kadar ve sonrasına uzanan ayrı bir siyasi dönemin başlangıcına da etki etmiştir.
yasa önünde eşitlikbireysel haklardini hoşgörüserfliğin (toprak köleliği) kaldırılmasıtektipleştirilmiş vergileme sistemikişileri sömürebilmek için cahil bırakan liderlerden kurtuluşun sağlanmasıbaşarının doğuştan gelen biçimini ortadan kaldırmak ve liyakate dayalı bir yönetişim sistemi kurmak  gibi sosyal ve bireysel hakların anayasal güvenceye alınmasını sağlamış sosyal devrimdir.