alegori – popüler sözlük
Alegori, gerçek hayata ait olan şeylerin sanatın çeşitli yönlerini içeren alanlarda canlandırılması, tanıtılması edimine verilen ad.
resim, heykel sanatları gibi görsel sanatlar alanı yanında, masal, roman ve hikâye türündeki edebiyat dallarında ölüm&yaşam, esaret&özgürlük, hukuk&adalet, bolluk&bereket, kıtlık&kuraklık kavramlarını zıtlıkları ile ya da bileşik değerleri ile resim, heykel gibi görsel eserleri yoluyla, ya da yazılı anlatımla eser üzerinde sembolize etme işini tanımlayan fransızca kökenli sanat terimi.