analoji – popüler sözlük
analoji, iki farklı şey arasındaki benzeşmede benzeşenlerin birisi için yapılan değerlendirmenin ikincisi için geçerli  olduğunu vurgulamak için kullanılan fransızca kökenli adlandırma.

analoji, türkçe karşılığı "benzeşim" (eş anlam), "andırışma" (mantık terimi) ve "örnekseme" (dil bilgisi terimi) anlamı taşıyan fransızca kökenli adlandırma.