anne – popüler sözlük
Anne, devlet'in ve toplum'un üzerine inşa edildiği en küçük örgütlenme biçimi olan aile'nin dişil bireyi.

Anne,  kimi insanlar tarafından adına methiyeler dizilen, kimilerince de ağır eleştirilere tabi tutulan, kimilerince de içinde yaşadığı koşulların nesnelliği ile değerlendirilen dişil varlık.

Anne, Doğum olayını ister yumurta ile isterse yavrulama ile gerçekleştirsin; her canlının yeryüzüne gelmesinin sebebi olan dişil varlık.