aşkenazi yahudisi – popüler sözlük
kimi kaynaklarda (vikipedi) doğu avrupa yahudileri'ne verilen bir ad olarak belirtilse de bu yön tayinin ingiltere'nin merkez alındığını gözönünde bulundurarak -pekçok konuda aynı yön esaslarının kullanıldığını da gözlemleyebilirsiniz, ama bence bu bize uygun bir tanım değildir- bize göre -yani türkiye'ye- uygun olarak tarif edersek italya, fransa, almanya ve polonya'nın çeşitli yerlerinde ms. 70 ve sonrasında m.s 135'lerle köle ya da daha sonraki gelişmelerle avrupa kıtasına göç etmiş ve orada yaşayan yahudi toplumunu tanımlamak için kullanılmaktadır. aşkenazi yahudileri ile ortadoğu coğrafyasında yaşayan yahudi toplumu arasında dil ve kültür yönünden önemli farklılıklar ortaya çıkmıştır. bu farklılık sadece dil ile kalmamış soyadı "ştayn", "berg" ve man ile biten soyad kullanımına kadar değişiklikleri beraberinde getirmiştir.

konu ile ilgili net'te araştırma yaparken karşılaştığım ve bana ilginç gelen bir kaynağın da linkini buraya ekleyeyim ki merak edenler yahudi toplumunun ekonomi, bilim başta olmak üzere başarısının altında yatan nedenlere dair bilgi sahibi olabilsin.

 

meraklısı için kaynak: http://www.salom.com.tr/arsiv/haber-84581-askenaz_yahudileri_tarihi.html