astroloji – popüler sözlük
Astroloji, insanların yıldızların konumu ile birlikte diğer yıldızlara bağlı konumlarını da gözlemleyerek, ruh dünyası ve yaşam döngüsü hakkında konunun uzmanı sayılan kişilerce önermelerde bulunulmasına dönük çalışmaya verilen ad olarak tanımlanır.

milyarlarca yıldız tozunun su ile birleşip ayrışarak ortaya çıkan insan türü, ilk defa su'da hayata merhaba demiştir. Su'dan karaya göç eden insanın karaya yürüyüşü de sadece toprağa olan tutkusundan değil, gökyüzüne ve yıldızlara olan tutkusu ile yola koyulduğunu düşünebiliriz.

Tek tek insanların özellikle geceleri ortaya çıkan ışık parıltılarına olan milyonlarca yıl süren ilgisi, karmaşık üretim biçimlerini biraraya getirerek kurduğu uygarlıklar dönemini kapsayan aşamalarda, yıldız konumlarına bakarak geleceği öngörme ile başlayan üç bin yıllık ilkel süreç günümüz modern astroloji'si ile güncel yaşama dair önermelerde bulunmaya dönüşmüştür.