avangart – popüler sözlük
Avangart, (fransızca avant-garde) türkçe anlam karşılığı öncü olan kelime, 18. yüzyıl sonlarında ilk kez askeri alanda kullanılan öncü birlikler için kullanılsa da ya da en uç temsilcisi olarak pablo pıcasso olarak gösterilse de avangart veya avarngard'ın geçmişi çok daha eskilerde yatar. avangart'ın geçmişi yapı mimarisinin başladığı günden günümüze kadar her kral ya da hükümdarın yaptırmış olduğu esere öncekilerden daha gösterişli daha etkileyici bir eser yaratmak için gösterdiği çabayı tarih kitaplarında arayıp bulabilirsiniz.

vezirler ya da benzeri görevlerde bulunup bu tür eserler yaptırmaya kalkanlar hükümdarın hiddetine uğramıştır veya böylesi bir korkuyu yaşamıştır. tabii ki bu anlattığımız avangart'ın eski zamanda ki şartlar ve koşullar içerisindeki seyriydi, sosyal ve politik devrimlerin etkisi ile birey öne çıkıp çeşitli imtiyazlar ve haklar kazandıkça sanatsal bir bakış açısı içeren avangart anlayışın kendisinde de ciddi bir ilerleme ve değişim oldu. pablo pıcasso bu gelişmenin meyvelerini fazlasıyla yese de, leonardo da vinci yaşadığı dönem gereği onun kadar şanslı değildi. leonardo da vinci sanata dair yeteneğini, yaratıcılığını ondan istenen ölçülerde ya da içermesi gereken görsel talebe göre icra edip mesajlarını gizleyerek vermek zorunda kalıyordu. yine de her ne kadar klasik bir yan içerse de leonardo da vinci tarihteki ilk avangart olarak resim sanatında önder olan isimdir.

avangart gelişen sosyal yapı ile birlikte fizik, kimya gibi sayısal alanlardaki gelişimin kendisi ile birlikte -tabii bu gelişim geçmişin birikimlerini aşmak, aşarak reddetmek şeklinde olsa da- hayatın her alanına fizik ve kimyayı da yedeğine alarak nüfus etmiştir. gerek mimari ve iç mimari de bu etkilerin yayılması olsun gerekse de görsel sanatlar -resim gibi- ile işitsel -müzik gibi- sanatlarda olsun insana dair tasarım ya da yaratıcılıkta sürekli sınırları zorlayan bir akım halini almıştır.

geleceğin ne göstereceği bilinmese de, üçüncü bin yıl ile birlikte avangart'ın içinden inovasyon doğmuştur diyebiliriz.