banka – popüler sözlük
Banka, italyanca banco (masa, sıra, tezgah) kelimesinden türkçeye geçmiş kelime. babil ve sümer uygarlıklarından günümüze kadar uzanan tarihsel geçmişe sahip olan bankacılık sıradan insanların elinde biriken mevduatın belirli merkezlerde toplanıp ticaret ve üretim yapanlara kredi olarak dağıtmak karşılığında mevduat sahibine düşük faiz ödenmesi, kredi alandan yüksek faiz alınması yoluyla aradaki kâr marjından pay alma işlemi yapan kuruluş anlamına gelmektedir.

kısaca ifade etmek gerekirse: banka, faiz ile para alan ve satan, belirlenmiş bir ücret karşılığında para transfer işlemleri yapan, değeri para ile ifade edilen değerli kağıtlar satan bu değerli kağıt, altın, mücevher gibi değerli taş ve madenlerin belirli bir ücret karşılığında kiralık kasalarda saklanması işini tanımlamak için kullanılan kelimedir.