Benzin – popüler sözlük
Benzin, fosil yakıt türünden birisi olan petrol hammaddesinin rafine edilmesi yoluyla elde edilen, uçucu ve yanıcı özelliği yüksek olan, arap coğrafyasında çok eski zamanlarda dahi rafine yoluyla elde edilmesine karşın kontrollü yakılamadığından tehlikeli diye nitelendirilip atılan, içten yanmalı motorların imalinin başlaması ile değeri ve önemi artan, daha ağır ve kalın kıvamlı olanına mazot denilen işlenmiş petrol ürününün bir türüne verilen ad.