borsa – popüler sözlük
Borsa, değerli madenlerin, değer sıralamasına ve önceliğine sahip malların, dövizin, menkul ve gayri menkullerin temsil edildiği değerli kağıt alım-satımlarının türev hesaplama kurallarına göre ilke ve kurallar bütünü içerisinde alınıp satılabildiği ve işlem yapılabildiği yere verilen ad.
belirli bir komisyon karşılığı hizmet veren aracı kurumlar yoluyla, ticari mal karşılığı basılmış değerli kağıt, hisse senedi ve bono, döviz ve türev hesap işlemlerinin yapılabildiği finansal pazara verilen ad.