Çamaşırcı – popüler sözlük
Çamaşırcı, Para ve statü karşılığında çamaşır yıkayan kimse.
Çamaşırcı birine Günümüzde statü vermeyi gerektirmeyen, sadece para karşılığı çamaşır yıkayan çamaşırhaneler bulunuyor olsa da eski osmanlı saraylarında "çamaşırcı" sarayın yedi itibarlı meslek sahibinden birini icra eden kişisi sayılırdı. Çamaşırcı'nın statüsü de vardı elbette, bu statü şakird'den büyük, gedikli cariyeden küçük bir konumda olmakla birlikte, yedi tane de yardımcıları olurdu çamaşırcı'nın.
Osmanlı Sarayı'nda yeralan diğer itibarlı statüye sahip olanlar ise; haznedar, kilerci, çeşnici, kutucu, kahveci, ibriktar şeklinde sıralanırdı.