Çek – popüler sözlük
bankalar tarafından verilen, yekün tutan alış-verişlerde tarih ve keşide yeri yanında miktarı da üzerinde yazılı olan değerli kağıt tanımlı evraka verilen ad. ticaret hukukunda, senet alış-verişinde senet üzerinde yazılı tarih ödeme için geçerli tarih diye kabul edilse de, çek karşılığı nakitin banka hesabında bulunması gerekir. herhangi bir ihtilaf durumunda üzerinde yazılı tarihten önce bankaya götürülen çekin karşılığı olan nakit para hesapta olmazsa çek yazılır, ve borçlu kişiye karşı haciz, icra ve hapis işlemlerine dair hukuki işlemlere başlanır.