Çerkezler – popüler sözlük
Çerkezler ya da çerkesler, günümüzden binlerce yıl önce kafkasya coğrafyası üzerinde yaşamış kerket, zind, meot gibi kollardan birini oluşturan, tarihsel gelişim seyri içerisinde çeşitli boylara ayrılan, abhaz kültürünü taşıyan topluluklar ile yakın bağları olan kafkasya kökenli halktan olanlara verilen ad.