dai nihon şi – popüler sözlük
Mito prensi tokugava mitsukuni'nin emri ile başlayan yazımı 1906 yılında 243 cilte ulaşan eser. 17. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren Japonya tarihi ile birlikte japon prens ve imparatorlarına sadakatin anlatıldığı bu eser en uzun zaman diliminde oluşturulmuş eserdir.

Dao nihon şi'de ayrıca, 17. Yüzyıldan 20. Yüzyıla kadar uzanan tarih dizini içerisinde yeralan Prenslerin ve imparatorların düşmanı takugava shogun'larından da öfke ile sözedilmektedir.