Galiçya yahudileri – popüler sözlük
Galiçya yahudileri, polonya ve ukrayna sınırlarının kesiştiği bölgelerde yaşayan yahudi nüfusu tanımlamak için kullanılan deyim. 1916-1917 yılları arasında avusturya-macaristan imparatorluğu ve rusya arasında -avusturya-macaristan imparatorluğu'nun yenilgisiyle sonuçlanan- meydana gelen savaş nedeniyle galiçya bögesi yahudilerinin bir kısmı rusya'nın içlerine bir kısmı da avusturya-macaristan  içlerine ya da hakimiyet bölgelerine göç etmiştir.