Georg Wilhelm friedrich hegel – popüler sözlük
(27 ağustos 1770 stuttgart/wüttemberg/almanya-14 kasım 1831 berlin/almanya) felsefe'de diyalektik yöntemin insan insan ruhunun gelişimi üzerine etkileri, maddenin ve ruhun özdeşliği önermeleri ile "diyalektik idealizm" adı verilen felsefi önermelere ulaşan; ve alman felsefesi üzerinden avrupa felsefi düşünce sistemini derinden etkileyen alman filozof. "ruhun fenomenolojisi/tinin görüngübilimi" (1807), "mantık bilimi" (1812), "tüze felsefesi" (1820), "din felsefesi üzerine dersler" (1832/ölümünden sonra yayınlanmış eseri) ve "philosophy of nature/doğa felsefesi" (1842/ölümünden sonra yayınlanmış eseri) adlı önemli çalışmaları kaleme almıştır.