güney amerika kıtası – popüler sözlük
güney amerika kıtası, kuzey ucundan ekvator çizgisinin geçtiği, bir diğer adı ile latin amerika olarak adlandırılan kıta.

Sözünü ettiğimiz bu kıta 17 milyon 840 bin kilometrekarelik yüzölçüme sahiptir. 2016 verilerine göre 422 milyon 500 bin insan bu kıtada yaşamını sürdürmektedir.

18'e yakın ülke ve devletin yeraldığı kıtanın önemli bir kesimi avrupa sömürgeciliğinin en ağırını yaşadıktan sonra, kurtarıcı olarak ortaya çıkan amerika birleşik devletleri tarafından da kahvesi, muz'u, bakır'ı, yağmalanmakla kalmamış, abd'nin ekonomi-politika'larına karşı çıkan hükümetleri askeri darbelerle açık ya da gizli saldırılara maruz kalmış kıta.