haçlı seferleri – popüler sözlük
birinci haçlı seferi: (1096-1099) anadolu topraklarından başlayıp suriye ve filistin'e uzanmıştır. birinci haçlı seferi ile "kudüs krallığı" ve "katolik hristiyan kontlukları"nın kurulması ile sonuçlanmıştır.

ikinci haçlı seferi: (1147-1149) 1144 yılında urfa kontluğu'na son veren zaferi sonrası musul atabeyi 1. imadeddin zengi'nin hükümdarlığı'nın yıkılması amacıyla 1145 yıllarında hazırlıkları başlayan savaş 1149 yılında müslümanların kesin zaferi ile sonuçlanmıştır.

üçüncü haçlı seferi: (1189-1192) 1. imadeddin zengi'nin gözde danışmanlarından selahaddin eyyubi'nin amcası ile birlikte gönderildiği mısır seferi'nde gösterdiği başarılar sonrasında kudüs krallığı'nı fethetmesi ile birlikte gerçekleşen sefer olarak bilinir. alman imparatoru friedrich barbarossa komutasında karadan ve denizden kudüs'e ve selahaddin eyyubi komutasındaki orduya yapılan saldırı püskürtülmüştür.

bu zaferde, daha önceki seferlerde olduğu gibi anadolu toprakları üzerinden karadan ilerleyen haçlı orduları ile her seferinde savaşan türk akıncıları ve beylikleri tarafından büyük kayıplar verdirilmesinin önemli etkileri olmuştur.

dördüncü haçlı seferi: (1202-1204) 1202 tarihinde hazırlıkları başlayan, savaş bizans imparatorluğu başkenti istanbul'un ele geçirilmesi ve latin imparatorluğu'nun kurulması ile sonuçlanmıştır.

bütün bu seferlerin ilk başlangıcını oluşturan portekiz ve ispanya'daki müslümanların hristiyan topraklarından sürülmesi gayesi, anadolu üzerinden semavi dinler tarafından kutsal sayılan topraklara yönelmesi ve etkileri 1095-1492 yıllarını bulmuştur. ve hala bu topraklarda kan ve şiddet dünyanın hiç bir yerinde görülmediği kadar şiddetli bir biçimde sürmektedir.