Hazreti muhammed – popüler sözlük
(22 nisan 571 mekke/[günümüz] suudi arabistan [toprakları]-8 haziran 632 medine/[günümüz] suudi arabistan [toprakları]) hristiyanlık inancından sonra en yüksek nüfusu oluşturan islâmiyet inancının kurucusu, islâmiyet öncesi taptığı putlar nedeniyle parçalanmış bir şekilde yaşayan arapları "müslüman toplum" çatısı altında bir araya getirerek örgütleyen ve bu şekilde tarihte ilerlemelerini sağlayan sosyal devrimci, dini ve tarihi kişi.