hemoglobin – popüler sözlük
İnsanın da içinde yeraldığı, kimi hayvan türlerinin de kanında ki alyuvarlarda bulunur. Demir esaslı hema ve protein tanımlanan globinlerden oluşur.
Globin zincirlerinden oluşan moleküler yapıya verilen ad olmasının yanında; globin zincirlerinden kimisine etki eden akdeniz anemisi dahil çeşitli ciddi rahatsızlıkara yol açan hemoglobinopati rahatsızlığının potansiyel rezervi durumundadır.