Hıfzı veldet velidedeoğlu – popüler sözlük
(24 ağustos 1904 istanbul/osmanlı imparatorluğu-24 şubat 1992 istanbul/türkiye cumhuriyeti) trabzon lisesi (kuruluş tarihi: 1880)'ni 1924 yılında, ankara üniversitesi (kuruluş tarihi: eski=1859/modern=1946) hukuk fakültesi (o dönem ki adı: adliye hukuk mektebi/kuruluş tarihi: 5 kasım 1925)'ni 1928 yılında ki ilk mezunlardan birisi olarak bitiren, istanbul üniversitesi (kuruluş tarihi: 1453) hukuk fakültesi (kuruluş tarihi: 1874)'nde asistan olarak başlayan çalışmalarını 1933 yılında isviçre'de yüksek lisans çalışmaları ile tamamlayan, ilerleyen yıllarda sırasıyla doçent, profesör ve ordinaryus profesör unvanlarına hak kazanan gazeteci, yazar, hukukçu ve akademisyen.