homo homini lupus – popüler sözlük
"Homo homini lupus", "insan insanın kurdudur" anlamında kullanılan latince kökenli kelime.

İlk söylendiğinde "homo homini lupus est" şeklinde ifade edilwn cümle zaman içerisinde "est" takısı kullanılmadan söylenir olmuştur.

Homo homini lupus, ya da insan insanın kurdudur söylemiyle ifade edilmek istenen ise öfkede ve sevgide ölçüsüz davranan insan hem karşısındakini hem de kendisini çürütür, anlamını ifade eder.

Bugüne kadar bu iki karşıt duyguyu ve bu duyguların etkisi ile yapılan davranışları ölçülü kullanan insan sayısı oldukça sınırlıdır.
"homo homini lupus est" (bir adam başka bir erkeğe bir kurt'dur" şeklinde de latince ifade edilmektedir.