Kararsız denge – popüler sözlük
Kararsız denge, mikro ekonomik işleyişte çok sık rastlanan durumu ifade eden kavram.

Özellikle gelişmekte olan ekonomiler'de görülen kriz. Bir malın fiyatı sürekli yükseltilmeye çalışılırsa devlet o malın ithaline ilişkin kararlar alarak piyasayı düzenler, bu yöntem malın değerini otomatikman aşağı çeker. Karasız dengeyi yaratma eğilimi daha çok ticari sermaye çevrelerinin ilgi duyduğu yöntem olarak da tanımlayabiliriz.

Karasız denge, makro ekonomik ölçekte yaşanırsa o zaman ekonomik anlamda daha güçlü partnerlerle konunun ele alınması gerekir.