karl marks – popüler sözlük
(5 mart 1818 trier/almanya-londra/ingiltere) hukuk, felsefe ve ekonomi üzerine aldığı akademik eğitim sonrasında önce hegelci genç kuşak içerisinde yer alan, daha sonra hegel'in önermelerinde gördüğü çelişkiler üzerine kendi ekonomi, felsefe ve hukuk dokrini'ni inşa eden almanya vatandaşı filozof.