kasırga, tayfun ve hortum – popüler sözlük
Kasırga, tayfun ve hortum üçlüsünü birbirinden ayıran önemli farklılıklar vardır. Kasırga, tayfun ve hortum'un ortak özelliği rüzgâr, yağış, yol açtığı yıkım yönünden ortak özellikleri olsa da konum, kapsam, hız yönünden içerdiği bu farlılıklar; kasırga ve tayfun devasa tropikal iklim özellikli fırtınalardır.  Bu fırtınaların ortaya çıktığı konum atlantik okyanusu olduğunda "kasırga" ya da orijin adıyla -yani ingilizce adıyla- (hurricane) diye adlandırılır.

Bu tropikal iklim rüzgârı eğer kuzeybatı pasifik okyanusu üzerinde ortaya çıkarsa "tayfun" ya da orijin adıyla (typhoon) olarak adlandırılır.

Kasırga ve tayfunun üzerinde etkili olduğu coğrafi genişlik genellikle 120-150 kilometre karelik bir alanı kapsar. Her kasırga ve tayfun'un merkezinde yeralan sıfır merkez yani göz diye adlandırılan bir merkezi vardır. Gözün bulunduğu yerde sakin bir hava ortamı hakimdir. Gözü kuşatan çevre yağışın ve rüzgâr'ın en şiddetli bir şekilde gerçekleşen sirkülasyon söz konusudur. Kasırga ve tayfun'un meydana getirdiği rüzgâr etkisine göre 1'den 5'e göre sınıflandırılır. 4 seviye olarak belirlenen kasırga ya da tayfun'un rüzgâr hızı ortalama saatte 320 kilometredir.

Kasırga ve tayfun okyanus merkezli fırtınalardır.

Hortum ya da orijin adıyla (tornado) olayı ise karada gerçekleşir. Hortumun çapı kasırga ve tayfun'a göre çok daha küçüktür (ortalama 600-700 metre civarındadır). Yağış, şimşek ve yıldırım eşliğinde gökyüzünden yeryüzüne doğru uzanır ve yeryüzünden gökyüzüne doğru kasırga ve tayfun'dan çok daha etkili rüzgâr eşliğinde yıkıcı etkiye sebep olur. Hortum şiddetine göre -f (fujita) 0 ile f (fujita) 5- yani f0 ile f5 aralığında sınıflandırılır. Hortum ile meydana gelen rüzgâr'ın hızı saatte 500-700 kilometreyi bulduğu gibi yer ölçeğinden yüksekliği 300 kilometreyi aşabilir.
tropik bölgelere yakın ılıman deniz de oluşan şiddetli etkisi olan tropikal fırtınalara verilen isimlerdir.

bu tropikal fırtınalar kuzeybatı pasifik okyanusu üzerinde oluşan fırtınalar tayfun; atlantik okyanusu üzerinde oluşanına ise kasırga adı verilir.