Kav – popüler sözlük
ormanlık alanlarda genellikle kayın ağacı gövdesinde varlığını sürdüren, latince fomes fomentarius adı ile kataloglanan, ve çakmak ile kibritin bulunmadığı zamanlarda -çok uzun süreli yanması nedeniyle- ateş yakmak için kor kaynağı diye kullanılan, kav mantarı adı da verilen bir mantar türü için kullanılan ad.
gömlek değiştirme veya deri değiştirme adı da verilen, yılan tarafından atılan eski derisine halk arasında verilen ad.
fermantasyon işlemleri tamamlanarak şişe ve fıçılara doldurulmuş şarabın yıllanması için bekletildiği, şarap kavı da denilen mahzen için kullanılan fransızca kökenli ad.