kaynak – popüler sözlük
Kaynak, bugüne kadar yeryüzünde varolmuş ve varolan tüm canlılar için yaşamsal destek sağlayan rezervlerin tümüne verilen ad.
Kaynak, iki formel biçime sahiptir: birinci biçimi güneş gibi, ay gibi ya da dünya'nın da oluşumunu sağlayan gaz ve toz bulutları gibi gökyüzünden gelir. İkinci biçimi birinciye bağlı olarak; yaşama ve onun bağlaşıklarına etki eden biçimiyle karasal'dır.