keşmekeş – popüler sözlük
Keşmekeş, karışık, içinden çıkılması zor ve içinde yaşanması zor olan olay ve olaylar zincirini tanımlayan farsça kökenli kelime. Keşmekeş ya da keşmekeşlik durumunu ifade eden ortamın olabilmesi için bir'den fazla iki'den az farklı istemli ve istekli çelişik unsur'un olması gerekir. Ve en önemlisi kişide böylesi bir keşmekeş'lik durumunu ifade eden ruh hali oluşturan bir ortam var ise, o ortam ölümden daha ahır ve zor şartları içeriyor da olabilir. Olmayabilir de.
Keşmekeş, aritmik işleyen insan ya da araç trafiğini veya bir iş ile ilgili başıbozukluğu ifade etmek için kullanılan eski deyim.