kültür – popüler sözlük
bireyin ve toplumun . yöneten yönetilen ilişkisini de kapsayan bir biçimde her birinin birbiri ile etkileşimi içinde ruhsal/düşünsel olarak ürettiği ne varsa yaşam biçimini, davranış biçimini etkileyen ve ekinç diye de adlandırılan edimdir.
Kültür, ekin-ekinç olarak da kullanılan kelime, herhangi bir toplumsal yapıyı oluşturan yaşayış, davranış, düşünüş, konuşma ve yazılı metinler oluşturma biçiminin toplamına verilen ad.