madde – popüler sözlük
Madde nedir konusuna kısaca değinmek gerekirse:
Madde, "metafizik tanımı itibariyle; uzayda yer kaplayan, kütlesi, hacmi, eylemsizliği(!) olan şeylere madde denir."
Gerçeklikte ise Madde eylemsizdir tanımı pek doğru bir tanım değildir.
Madde sürekli hareket ve değişim halindedir, maddeyi çevreleyen koşullara veya onun değişimine etki eden süre değiştirilirse değişim somutlanabilir.
Madde eylemsizdir demek "metafizik" bir tanımdır. Biliyoruz ki evrende 'değişmeyen tek şey değişimdir'.
Madde, evrende Katı, sıvı ve gaz hali ile birlikte ısı, ışık ve ses hâli ile de yeralır.
mikro ve makro ölçekli boyutun duyularla ya da aparatlarla gözlenebilen, ağırlığı olan, evrende yer kaplayan nesneye verilen ad.