manyetizma – popüler sözlük
Manyetizma, ferromanyetik malzeme, paramanyetik malzeme, diamamyetik malzeme gibi malzemelerin iletkenlik yapısına, yüklem kapasitesine göre manyetik etkisi de artan uygulamadır.

Manyetizma, Yukarıda sıraladığımız özelliklere sahip malzemeler yoluyla, İletken etkisi ve kapasitesine göre değişim gösteren manyetik etki farklı dizilimlere sahip dipollerin kullanılmak istenen amaca göre malzeme üzerinde diziliminin uygun teknoloji kullanarak yeni bir diapol diziliminin oluşturulması ile elde edilir.

1950'li yıllarda ferrit uygulamalı manyetizma doğal mıknatıs (fe304)'a göre yeni ve daha etkili bir güç elde edilmesini sağlamış olsa da, 2000'lerden sonra kullanılmaya başlanan neomidyum bazlı mıknatısların yarattığı manyetik etkiyi yaratamamıştır.

4. Sanayi devriminin en önemli özelliklerinden birisi mekanik kullanıma ya da yarı otomat kullanımına dayalı ürünler yetine manyetizma ile dijital sistemlerin içiçe kullanımına geçilmiş olmasıdır.