materyalist felsefe – popüler sözlük
Materyalist felsefe, insanlık tarihinin en eski düşünce sistemlerinden birini oluşturan felsefi akım. antik yunan'da "atom"cu düşünceye bağlı olarak gelişen felsefi akım. kimi felsefe bilmezler materyalist felsefeyi marksist felsefe olarak adlandırırlar ki bu yanlıştır. marksist felsefe 'diyalektik materyalist felsefe' olarak adlandırılır. ve o diyalektik olarak adlandırılan bağlam felsefi açıdan pek çok şeyi birbirinden ayırır.