muhafazakâr – popüler sözlük
Muhafazakâr,  gemişten günümüze birikerek ortaya çıkmış gelenek ve göreneklerin sosyal yapıda hâkim ve kalıcı olmasını savunan kişiyi tanımlayan kelime.

Muhafazakâr,  Arapça "muhafaza" kelimesi ile farsça "kâr" kelimelerinden türetilmiş kelimedir.

Genel olarak sağ siyasi görüşe atfedilen bir tanımı içeriyor gibi görünse de, muhafazakâr kelimesini oluşturan kök kelimeler dikkatle incelenirse, sağ-sol farketmeksizin "muhafaza" etmeyi "kâr" olarak görüyorsanız siz de bu tanıma dahil olabilirsiniz.