Oryantalizm – popüler sözlük
Oryantalizm, batı dil ve kültüründe yakın ve uzak doğu toplumlarının sahip olduğu sosyo-kültürel değerlerin tümünün incelenmesine verilen ad.
türkçe sözlük karşılığı "doğubilim" anlamına gelen fransızca kökenli kelime. asya, ortadoğu, doğu ve uzakdoğu üzerine konomik, sosyal, siyasi ve bilimsel inceleme ve araştırmaları tanımlamak için kullanılan fransızca kökenli ad.