otomasyon – popüler sözlük
buharlı makinelere bağlı üretimden elektirik ile çalışan motorlara geçişin başlaması ve sanayi devriminin bir üretime bağlı olarak patlama yaşamasına ek olarak abd'de fordist üretim diye adlandırılan bant usulü üretimi hem maliyetleri hem de verimliliği arttırdı. üretimde bant usulü yöntem işleyişteki tekdüzeliğe ek olarak sabit yetenek gerektiren alanlarda robotların kullanılması yöntemini başlattı. basit işlerle başlayan bu üretim şekli karmaşık işlemleri de yapabilecek robotların yaratılması ile birlikte, insan gücüne ve yeteneğine olan bağımlılığı da geri plana iterek üretimin neredeyse tamamında robotik üretim şekline dönüştü. robot ve yazılım teknolojisine bağlı bu gelişmelere kısaca otomasyon adı verilmektedir. dördüncü sanayi devrimi ile birlikte, üretimde otomasyon ve yapay zekâ'nın birlikte kullanılmasını başlattı.