Pagan – popüler sözlük
Pagan ya da paganist Kadim (varlığı oldukça eski döneme uzanan), semavi dinler öncesi tarihe uzanan dönemde yaşayan insan topluluklarının hava, su, rüzgâr,  güneş, ay gibi doğa olaylarına endeksli düşünce ve inanç biçimlerini yaşam biçimine içkin hale getirerek ibadet eden insana denir.
Semavi dinlerin ortaya çıkışı ile birlikte büyük ölçüde unutulan ve terk edilen bu inanç biçimi, modern toplumsal doku ve işleyişin yarattığı bunalımların sonucu olarak; insanın yeniden doğa'ya yüzünü dönme sürecini de başlattı.
Bu ilginin ne kadar süreceği tartışılır bir konu olsa da, tartışmaya yer bırakmayan şey; doğanın da çok acımasız işleyen kurallarının olduğu gerçeğidir.