Platon – popüler sözlük
Platon (m.ö. 427 atina- m.ö. 348-347), sokrates'in öğrencisi olarak başladığı bilgi yolculuğuna sokrates'nin m.ö. 399 yılındaki ölümünden sonra mısır ve avrupa özellikle de italya gezisine çıktı, 12 yıl süren bu gezi sırasında pythagorasçı ekol temsilcileri ve avrupa'nın önde gelen matematikçileri ile bilgi alışverişinde bulundu. akademi (akadamia)'nın kurucusu olan platon antik yunan uygarlığı döneminin en kapsamlı olarak bilinen filozoflarındandır.