pogrom – popüler sözlük
Pogrom, güvenlik politikaları ya da kurgusal düşman ilan edilen farklı din, kimlik ve siyasi görüşten insanlara karşı yürütülen sistemli imha politikalarını tanımlayan kelime. tarihte pogrom uygulamasına en kapsamlı bir biçimde uğrayan yahudi'lerdir. 1915 yılında ittihat ve terakki kadrolarının iktidar gücünü ve yetkisini kullanarak ermeniler'e karşı kitlesel ölümlere ve göçlere sebep olan pogrom uygulandığına dair kanıtlar uluslararası mahkemelerin verdiği kararlar ile kanıtlanmıştır.