punctum – popüler sözlük
Punctum, fransız göstergebilimi roland barthes (12 kasım 1915 fransa-26 mart 1980 fransa) tarafından kaleme alınan "camera lucida" adlı çalışmada "studium" tanımına ek olarak fotoğrafın bizi bağlayan yanı şeklinde tanımladığı; bizi bağlayan, bizi yakalayan, bize saplanan yanı için getirdiği derleşik tanıma verdiği ad.