s.p.q.r – popüler sözlük
Roma İmparatorluğu'nda iki sınıf bulunuyordu. Bunlardan yönetici olan sınıfa patrici'ler deniyordu. Patriciler roma'nın doğal yönetici sınıfı olduklarını iddia ediyordu.

İkinci sınıfı ise yaşam koşulları ve zorlukları ile incelendiğinde gerçekten ikinci sınıfmış diyebileceğimiz plebler oluşturuyordu. Plebler esnaflık, küçük çiftçilik ve savaşlarda askerlik yapmakla görevliydi. İşini gücünü bırakıp patricilerin servetine servet katacak savaşlara giden plebler geri döndüğünde çökmüş bir aile ve iş ortamı ile yüzyüze kalıyordu. Patrici sınıfından tefecilerden alınan yüksek faizli borcu da ödeyemezse köle yapılıyor, işkence görüyordu.

Bir süre sonra bu duruma isyan eden blepler roma'yı terk edip yeni şehirler kurmaya yöneldi. Pleblerin terk ettiği bir roma patriciler için de yaşanılamaz hale geleceği için patriciler ile plebler 12 (on iki) levha yasaları ile yeni bir ortak hukuk ve yönetim sistemi oluşturdular.

Bu sistemi sembolize eden -başlıkta da yeralan- harfler resmi binalara asılarak güvenceye alındı.

Böylece uzun süre roma üç büyük aile ve roma senatosu tarafından yönetildi.

Açılımı: "Senatus Populusque Romanus; Roma Senatosu ve Halkı" şeklindedir.