saraç – popüler sözlük
geçmişte süvari birlikleri, at binicileri başta olmak üzere; köy yaşamında tarla sürmek, yük taşımak için kullanılan öküz, eşek, beygir gibi hayvanları kontrol edebilmek için, deri ve kösele malzemelerin kullanılmasıyla koşum takımları üreten kişiye ve mesleğine verilen arapça kökenli ad.