savana’lar, step’ler – popüler sözlük
Savanalar, stepler: Coğrafi bölgelerin ve bu bölgelere özgü iklimlerin kesin sınırları yoktur.
Her iklim ve coğrafya  geçiş alanları ile birbirine bağlanır.
Düzenli iklimi olan coğrafyalar ile bu coğrafyalara özgü iklimlerin birbirine bağlandığı, düzensiz yeşeren coğrafyaları ile iklimleri olan ara bölgeler bulunur; bu karasız bölgeler kimi bölgelerde step (iç coğrafi bölge de: bozkır), kimi bölgelerde de savana (ekvator kuşağı çayırları) olarak adlandırılır.