Senet – popüler sözlük
toptan (ticaret kategorisinde yer alan tüm ürünler) ya da perakende (beyaz eşya, mobilya, televizyon, otomobil ve arsa) alış-veriş ve ayrıca kimi zaman elden alınmış nakit para karşılığı neticesinde, alacak yerine gününde ödenmek üzere hazırlanan ve borçlu tarafından tarihi ve miktarı imza ile onaylanan değerli kağıt statüsündeki evraka verilen arapça kökenli ad.

günü geldiğinde elden ödeme ya da banka üzerinden ödeme ile borcunu ödeyenin eline geçen, ödenmediği taktirde, hazırlandığı il ve ilçe mahkemelerinden haciz işlem kararı çıkartılan ve haciz yolu ile icraya kaynaklık eden değerli evrak için kullanılan arapça kökenli ad.