silsile – popüler sözlük
aile sıralamasında soy zincirinin sıralanması yanında; herhangi bir mesleki branş dalında usta kişi sıralamasını tanımlamak için kullanılan ve eski dil'de kullanılan arapça kökenli kelime.
geçmişten günümüze birbiriyle ilintili konu ve kavramların birliğini ve bütünlüğünü ifade etmek; ve bu ifadeyi güçlendirmek amacıyla kullanılan arapça kökenli kelime.