soyut düşünme yetisi – popüler sözlük
Soyut düşünme yetisi, somut olanın insan zihni yoluyla işlenmesine verilen ad. soyut düşünme yetisi kimi zaman insan zihninde ileri bir boyutta işlenir. senaryo ya da roman yazarlık çalışmalarının yanında  satranç oyununda 8 hamle sonrasını hesap edebilme biçiminde kullanılması veya einstein'ın genel ve özel görelilik kuramı gibi bilimsel çalışmaları da bu çerçevede ele alınabilir. soyut düşünme yetisi'ni geliştirmek için basitten başlayarak karmaşık soyutlamaya doğru egzersizler yapılarak gelişme kaydedilebilir.