tahvil – popüler sözlük
devlet ya da özel kurumlar tarafından piyasadan borç para toplamak için, belirli kurallar çerçevesinde basılan ve satışa sunulan değerli kağıda verilen arapça kökenli ad. tahvil'in sabit getirili, enflasyona endeksli (üç'er aylık aralıklarla ödeme yapılır) çeşitleri bulunduğu gibi işlem süresi bir yıl ile sınırlı olanlarına da "bono" adı verilir.