tiyatro – popüler sözlük
Tiyatro, ses, nefes, jest, mimik gibi bedensel özelliklerin birarada kullanımı yoluyla sahnelenen sanatsal bir gösteri türünü tanımlayan kelime.

Tiyatro, insanlık tarihinde insana; insanı; insanla anlatan en eski sanatsal aktivitedir.

Günlük yaşam olaylarını ateş başında ışık, ses ve beden dili ile anlatılması şeklinde başlayan tiyatro, zaman içerisinde çeşitli kollara ayrılarak çeşitlenip zenginleşmiştir.